Festivalul acestei veri vine pentru tine direct online! Regulamentul Concursului „RIUFxCărturești read your mind”

Hei! Tu ai aflat că ți-am pregătit un concurs de vară, numai bun să-ți pună rotițele creative în mișcare? Ai doar 3 pași super simpli pentru a participa! Vezi mai multe pe pagina noastră de Instagram, acolo unde se desfășoară concursul! Aici ai direct link către postarea unde descoperi toate detaliile pe care trebuie să le urmezi!

________

Regulament Concurs „RIUFxCărturești read your mind”

REGULAMENTUL CONCURSULUI:

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL PROMOȚIEI

1.1. Organizatorul campaniei promoționale „RIUFxCărturești read your mind” (numită în cele ce urmează “Campania”) este SC EDUCATIVA SRL (denumită în continuare „Organizatorul” sau „Grupul EDUCATIVA”), cu sediul în București, Str. Colței nr.8, Etaj 3.

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei, de a opri Campania promoțională în orice moment al acesteia, de a schimba regulile de participare, dar avand obligația de a anunța publicul în mod oficial pe pagina oficială de Instagram riuf.ro.

SECȚIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL. PERIOADA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

2.1. Prezenta Campanie se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piața, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

2.2. Perioada de desfășurare a Campaniei este 17.07.2020 – 27.07.2020 (ora 22:00 fiind ora de încheiere a concursului). După data încheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate și nu își mai asumă nicio obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării Campaniei. Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța acest lucru public pe pagina de Instagram riuf.ro

2.3. Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României prezentului Regulament și este accesibilă oricărei persoane fizice cu domiciliul în România, care accepta termenii și condițiile prezentului Regulament (denumite în continuare „Participanți”).

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajații Grupului EDUCATIVA și, angajații agentiilor implicate și nici membrii familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție).

3.2. Pentru a participa în Campania Promoțională, participanții trebuie sa indeplineasca cumulativ următoarele condiții:

– sa dețină cont pe www.instagram.com 

– sa respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Campania Promoțională și să urmeze pașii menționați în Secțiunea 4 – MECANISMUL CAMPANIEI.

3.3. Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament. 

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. În ziua de 17.07.2020, pe pagina de Instagram @riuf.ro va fi publicată postarea de concurs. Postarea va consta într-o provocare prin care userii sunt rugați să răspundă la întrebarea din postarea de concurs cu propria idee. Ulterior, userii sunt rugați să dea follow paginii de Instagram @riuf.ro și să tagheze 2 prieteni în comentariu, alături de propriul răspuns.

Același user nu poate să participe cu mai mult de un comentariu. În urma concursului va fi desemnat 1 câștigător.

4.2. Un participant unic („Participantul”) este identificat pe baza contului de Instagram. El trebuie:

a) să dețină un cont de Instagram propriu;

b) să adauge un comentariu la postarea de concurs care răspunde la întrebarea propusă în postarea respectivă, să urmărească pagina de Instagram riuf.ro și să tagheze 2 prieteni în comentariu, alături de propriul răspuns

SECȚIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI

5.1. În cadrul acestei Campanii, Organizatorul, prin intermediul Grupului EDUCATIVA oferă 1 premi (totalul premiului fiind în valoare de aproximativ 150 de lei cu TVA inclus, la data de 17.07.2020)

5.2. Un Participant are dreptul să câștige un singur premiu pe întreaga durata a Campaniei. Organizatorul își rezerva dreptul de a invalida câștigătorii care au mai castigat în cadrul campaniei un premiu chiar dacă aceștia au fost desemnați câștigători. În aceasta situatie premiul va rămâne în posesia Organizatorului.

5.3. Nu se acorda contravaloarea în bani pentru premiul din prezenta Campanie.

5.4. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei (alte cheltuieli cum ar fi tarifele normale stabilite de Posta Romana în cazul solicitării scrise a Regulamentului la adresa București, Str. Colței nr.8, Etaj 3 sau cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea participarii la Campanie și/sau consultării Regulamentului de desfășurare a Campaniei).

5.5. Organizatorul nu este răspunzător de erorile ivite din cauza funcționării defectuoase a serviciilor de internet.

SECȚIUNEA 6. ATRIBUIREA PREMIILOR CAMPANIEI

6.1. Desemnarea câștigătorului se va face astfel: După terminarea perioadei promoționale, se vor centraliza toate comentariile de la postarea de concurs și va fi selectat 1 câștigător (premiul pentru această categorie constă în: 1 pachet a câte 3 cărți de literatură, alese de câștigător din secțiunea Young Adult de la Cărturești – https://carturesti.ro/offer/festivalya-2376). Participanții înscriși vor fi extrași prin intermediul programului random.org sau orice platformă cu mecanism asemănător.

6.2. Nu se vor acorda (toate) premii(le) dacă:

-În cadrul campaniei nu există comentarii la postarile de concurs;

-În cadrul campaniei au existat mai puține comentarii la postarile de concurs decât numărul de premii oferite, situație în care premiile se vor acorda participanților validați conform prezentului regulament.

Premiile ce nu se acorda în cadrul campaniei rămân în posesia Organizatorului.

6.3. Pentru ca un Participant câștigător să fie validat, trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute în prezentul Regulament.

6.4. Câștigătorul va fi anuntat pe pagina de Instagram.

6.5. Câștigătorul este obligat sa contacteze Organizatorul, în maxim 24 de ore, prin mesaj privat pe pagina pe care au câștigat premiul, respectiv pe pagina de Instagram (https://www.instagram.com/riuf.ro/

6.6. Pentru a fi validat, câștigătorul este rugat să trimită printr-un mesaj privat pe pagina oficială de Instagram (https://www.instagram.com/riuf.ro/). Premiul va fi acordat pe baza unui Proces Verbal, care trebuie completat de către câștigător.

6.7. Organizatorul nu poate fi făcut răspunzător și nu are nicio obligație în cazurile în care datele furnizate de consumator nu corespund cu cele furnizate pe Instagram.

6.8. După validare, câștigătorul vor fi informați prin mesaj privat pe Instagram despre modalitatea de a intra în posesia premiului castigat.

6.9. Premiul va fi expediat în termen de 14 zile lucrătoare de la validare pe baza buletinul de identitate, la adresa furnizată.

6.10. Publicarea numelui câștigătorul și a câștigurilor acordate se va realiza în conformitate cu obligațiile impuse de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

SECȚIUNEA 7. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

7.1. Imposibilitatea câștigătorului și/sau a persoanelor care îl reprezintă legal de a intra în posesia premiului din diverse motive, exonerează Organizatorul de orice răspundere.

7.2. Organizatorul este absolvit de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câștigător și/sau de către persoanele care îl reprezinta legal în legatura cu premiul câștigat.

7.3. Organizatorul nu este răspunzător de erorile de conectare a platformei Instagram, incluzand dar fără a se limita la probleme de ordin tehnic sau probleme tehnice independente de voința Organizatorului, pierderile, intarzierile sau orice alte probleme de participare la Campanie, cauzate de erori pe platforma Facebook sau Instagram sau de providerul de Internet sau de conexiunea la Internet a persoanei care dorește să participe în Campanie.

7.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și de a invalida (în cazul unui castig) Participantii care sunt suspecți de fraudă.

SECȚIUNEA 9. FORȚĂ MAJORĂ

9.1. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

9.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi impiedicata /intarziată sau anulata. Organizatorul dacă invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existentă acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forta majora.

SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL OFICIAL

10.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial. O copie a Regulamentului Oficial al prezentei Campanii va fi disponibilă în mod gratuit oricărui solicitant.

Poate te-ar interesa