ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Ένα σημαντικό κριτήριο επιλογής για πολλούς υποψηφίους, πέρα από τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα, είναι και οι επιστημονικοί – επαγγελματικοί κλάδοι που παρουσιάζουν θετικούς δείκτες απασχολησιμότητας για τα επόμενα χρόνια.

Αναμφίβολα, καταλυτικό ρόλο στην επαγγελματική ανέλιξη του κάθε αποφοίτου διαδραματίζουν -πέρα από τις προοπτικές των κλάδων- και πρόσθετα δεδομένα όπως οι δεξιότητες, η εξειδίκευση, η χωροχρονική περίοδος άσκησης ενός επαγγέλματος κ.λπ. Έχοντας συνθέσει δεδομένα από σημαντικές μελέτες, η επιστημονική ομάδα της εταιρείας συμβούλων εκπαίδευσης & σταδιοδρομίας EMPLOY EDU, έχει υλοποιήσει την εξειδικευμένη μελέτη «Επαγγέλματα του Μέλλοντος & Αναδυόμενοι Κλάδοι στα Επιστημονικά Πεδία» από την οποία μπορούμε να αντλήσουμε ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για διάφορα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Αναλυτικότερα, όσοι μαθητές/φοιτητές βρίσκονται στο πεδίο των Ανθρωπιστικών Επιστημών αξίζει να μελετήσουν τις προοπτικές κλάδων και επαγγελμάτων όπως:

Copywriter (Δημιουργός Περιεχομένου): O συγκεκριμένος επαγγελματίας δημιουργεί μοναδικό περιεχόμενο με σκοπό να παρακινήσει τους ανθρώπους να αναλάβουν δράση, να αγοράσουν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Πρακτικά είναι οι αρμόδιοι που θα μετατρέψουν το brainstorming των πελατών και των συνεργατών σε συγκεκριμένο και ενδιαφέρον περιεχόμενο. Περιεχόμενο για περιοδικά, ιστοσελίδες, τηλεοπτικά προγράμματα, νέα μέσα ενημέρωσης και κοινωνικά δίκτυα. Φυσικά, το εύρος του δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό καθώς μπορούν επίσης να δημιουργήσουν υλικο-περιεχόμενο για ομιλίες, δελτία τύπου, email marketing κ.ά.

Υπεύθυνος πολιτιστικής διαχείρισης  & Πολιτισμικός Πληροφορικός: H επόμενη μέρα για τον πολιτισμό και την πολιτιστική παράδοση βρίσκεται προ των πυλών. Πλέον η πρόσβαση στα πολιτιστικά αγαθά και σε υπηρεσίες έχει ξεφύγει από την παραδοσιακή τοπική έννοια του χώρου και περιλαμβάνει μια μείξη νέων τεχνολογιών που μεταφέρουν τον πολιτισμού της κάθε χώρας στο Cultural Management 4.0. Υπο αυτό το πρίσμα, στελέχη και επιστήμονες που θα συνδυάσουν τεχνολογίες όπως Εικονική Πραγματικότητα (Virtual Reality, Augmented Reality), Τρισδιάστατα Γραφικά με Υπολογιστή (3D Graphics), Τεχνολογίες Πολυμέσων (Multimedia), Σκηνοθεσία και Μοντάζ Oπτικοακουστικών Δεδομένων (Audiovisual Productions) κ.λπ. θα είναι αυτοι οι οποίοι πρακτικά θα στελεχώσουν πλήθος φορέων και θέσεων στο συγκεκριμένο πεδίο.

Οι μαθητές/φοιτητές που έχουν ακολουθήσει τα πεδία των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών μπορούν να εξετάσουν προσεκτικά κλάδους και προγράμματα σπουδών που σχετίζονται με:

Data Analyst / Specialist / Architect (Επιστήμονας – Ειδικός – Αναλυτής δεδομένων). Οι επιστήμονες των δεδομένων βοηθούν φορείς, οργανισμούς και εταιρείες να διαχειρίζονται, να αποθηκεύουν και να προστατεύουν τα δεδομένα τους. Συνεργάζονται με τους μηχανικούς υπολογιστών και λοιπά στελέχη για τη δημιουργία μοντέλων και σχεδίων για δομές των βάσεων δεδομένων, για να εξάγουν και αξιολογούν την ποιότητα των δεδομένων, για να διασφαλίζουν πως τα δεδομένα είναι ασφαλή και ποιοτικά και πολλά ακόμη. Σημαντικά πεδία και μαθήματα για μια σχετική καριέρα στην αρχιτεκτονική δεδομένων αφορούν συστήματα βάσεων δεδομένων, διαχείριση δεδομένων, λειτουργικά συστήματα, ανάλυση συστημάτων. Βέβαια, θα πρέπει να εξοικειωθούν με μια ποικιλία λογισμικών και εργαλείων που αφορούν διαχείριση βάσεων δεδομένων, μοντελοποίηση δεδομένων, οπτικοποίηση και άλλα (Python, C, C++, Java).

Όσοι μαθητές/φοιτητές ακολουθούν το επιστημονικό πεδίο της Υγείας και της Πρόνοιας δεν θα πρέπει να παραλείψουν να μελετήσουν πεδία και τομείς που έχουν να κάνουν με:

Ειδικός Προσωπικής Φροντίδας & Ειδικός Γεροντολογίας /Γηριατρικής Μέριμνας: Λαμβάνοντας υπόψη την άνοδο του μέσου προσδόκιμου ζωής, τη βελτίωση τόσο των συνθηκών διαβίωσης αλλά και τη διεύρυνση της τρίτης ηλικίας στις ανεπτυγμένες χώρες, η ιατρικη, ψυχολογική και νοσηλευτική μέριμνα των ηλικιωμένων αναδύεται σε μέγα ζητούμενο. Από την διατροφή και την αυτοφροντίδα μέχρι την ανάγκη για διαπροσωπική επικοινωνία και απαιτητικές υπηρεσίες υγείας, η Τρίτη ηλικία πλέον σε πολλές χώρες περιλαμβάνει ανθρώπους που έχουν την οικονομική δυνατότητα να επιδιώξουν ένα συγκεκριμένο βιοτικό επίπεδο. Έτσι, το δεδομένο αυτο αναμένεται να ενισχύσει την απασχολησιμότητα πολλών ειδικοτήτων του κλάδου της Υγείας και τη Προνοίας που θα διαθέτουν και σχετική εξειδίκευση.

Υπεύθυνος ποιότητας / Ελεγκτής  ποιότητας: Είναι υπεύθυνος για τις συνθήκες των υπηρεσιών και των προϊόντων μιας εταιρείας με εμβέλεια σε οποιαδήποτε επιχείρηση, διότι διασφαλίζει ότι πληρούνται τα πρότυπα σε όλες τις διαδικασίες της εταιρείας, από τις σχέσεις με τους πελάτες έως τις διαδικασίες τελικής παραγωγής – παροχής.  Ωστόσο, ειδικα σε ευαίσθητους τομείς όπως τα τρόφιμα, τα φάρμακα και η υγεία, ο ρόλος τους είναι ακόμη πιο σημαντικός και φυσικα τα τελευταία χρόνια αξιολογείται ως ολοένα και σημαντικότερος. Βέβαια, τα πεδία και οι αρμοδιότητες τους περιλαμβάνουν ένα σύνθετο πλαίσιο που έχει να κάνει από την Ασφάλεια τροφίμων, την Επιθεώρηση και την εφαρμογη διαφόρων προτύπων ISO ή HACCP, μέχρι την ανάκληση προϊόντων, τη διαχείριση κινδύνου και το στατιστικό έλεγχο διεργασιών (SPC).

Γεωπόνος – Ειδικός Γεωργίας Ακριβείας: Ως ένα εξειδικευμένο στέλεχος που πλέον πέρα από το γεωπονικό – συμβουλευτικό του ρόλο θα επεκτείνει ακόμη περισσότερο σε πεδία που αφορούν την απομακρυσμένη παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συνθηκών, την ολοκληρωμένη χρήση υπηρεσιών κλίματος και πρόγνωσης καιρού και θα προσφέρει λύσεις υψηλής ακρίβειας και απόδοσης εκτελώντας έτσι μια λειτουργία περισσότερο εξατομικευμένης συμβουλευτικής και όχι μόνο καθαρά γεωπονικής φύσεως με την παραδοσιακή έννοια.

Από την άλλη, οι μαθητές/φοιτητές του πεδίου των Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, θα πρέπει να δουν ποια προγράμματα σπουδών μπορούν να αποτελέσουν εφαλτήριο προκειμένου -μελλοντικά- να έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με πεδία όπως:

Business Intelligence Analyst (Αναλυτής επιχειρηματικής ευφυΐας). Ο κύριος ρόλος του είναι η ανάλυση δεδομένων για τον προσδιορισμό τομέων όπου ένας οργανισμός μπορεί να βελτιωθεί και εξειδικεύονται στον εντοπισμό πιθανών κινδύνων σε οργανισμούς και στην εξεύρεση των κατάλληλων λύσεων. Σχετικό πτυχίο με τον κλάδο είναι στη στατιστική, στην επιστήμη των υπολογιστών, στη διοίκηση επιχειρήσεων και φυσικα η συνεχόμενη μετεκπαίδευση σε νέα δεδομένα και ειδικές γνώσεις (SQL, Oracle, Python, Tableau, R κ.λπ.). Για παράδειγμα η εκμάθηση γλωσσών προγραμματισμού όπως η Python βοηθά τους αναλυτές επιχειρηματικής ευφυΐας να δημιουργήσουν σενάρια σε ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων.

Front-End Developer (Προγραμματιστής front-end). Οι εξειδικευμένοι αυτοι προγραμματιστές χρησιμοποιούν γλώσσες κωδικοποίησης για την εφαρμογή οπτικών στοιχείων σε εφαρμογές ιστού με τις οποίες αλληλεπιδρούν ουσιαστικά οι χρήστες. Συνεργάζονται με προγραμματιστές back-end και είναι αυτοι οι οποίοι αξιολογούν, αφου παρακολουθούν με λεπτομέρεια, την απόδοση του ιστότοπου, τη (δια)λειτουργικότητα του και εν γένει την αποτελεσματικότητα. Αξίζει να σημειωθεί πως πρέπει να έχουν -πέραν των τεχνικών δεξιοτήτων και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων για να σκέφτονται γρήγορα και να ανταποκρίνονται κατάλληλα σε ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες κατά τη χρήση των διαδικτυακών εφαρμογών του πελάτη.

Συνυπολογίζοντας, τις επερχόμενες αλλαγές στην οικονομία, στην κοινωνία της γνώσης αλλά και την απρόβλεπτη καθημερινότητα που συχνά μας επιφυλάσσει η ζωή, η καριέρα μας ήταν, είναι και θα συνεχίσει να είναι μια μεταβαλλόμενη και δυναμική διαδικασία. Σκοπός είναι, μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού, να έρθουμε σε επαφή με σημαντικές πληροφορίες όπως για παράδειγμα οι προοπτικές κλάδων και επιστημών που προαναφέραμε και κατά αυτόν τον τρόπο να θέσουμε γερές βάσεις για τον καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στη σταδιοδρομία μας συμπληρώνοντας ένα σωστό και στοχευμένο μηχανογραφικό.

Σύνταξη: Δρ Ταουσάνης Χρήστος, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας & Επιστημονικός Διευθυντής EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας | www.employ.edu.gr 

Ίσως θα σας ενδιέφερε